ICV/CV.tirol Totengedenken

30. Oktober 2017 ICV/CV.tirol Totengedenken, 19 Uhr s.t. plen.col. cum.fem.,
Hauptzelebrant: Msgr. MMag. Bernhard Johannes Hippler (AlIn et. mult.) - ICV Seelsorger
Musik: Universitätschor Innsbruck

 
 
TYPO3-Agentur Tirol